Dydaktyka

Klinika prowadzi zajęcia z zakresu chorób wewnętrznych dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, w języku polskim oraz angielskim. 

Klinika uczestniczy również w organizacji kursów specjalizacyjnych dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie kardiologii (kursy „Elektrofizjologia i elektroterapia”).  W ramach Kliniki działają Studenckie Koło Naukowe (SKN) Zaburzeń Rytmu Serca (ZRS) oraz SKN Elektrokardiografii (EKG), opiekunami SKN są Prof. dr hab. n. med. Jacek Lelakowski oraz dr n. med. Paweł Matusik.

Podstawowym celem działalności SKN ZRS jest przygotowywanie i realizacja projektów badawczych, rozwój umiejętności praktycznego postępowania lekarskiego oraz pogłębianie wiedzy z zakresu chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii oraz zaburzeń rytmu serca.

W ramach prac SKN ZRS prowadzone są następujące aktywności naukowo-dydaktyczne: przedstawianie zagadnień związanych z elektrokardiografią i interpretacją elektrokardiogramów, zapoznanie studentów z wszczepialnymi sercowo-naczyniowymi urządzeniami elektronicznymi i podstawami ich działania, zaznajomienie studentów z rolą badań elektrofizjologicznych oraz zabiegów ablacji zaburzeń rytmu serca w kardiologii, omawianie przypadków klinicznych, diagnostyki i leczenia w przebiegu wybranych chorób układu sercowo-naczyniowego, z uwzględnieniem rzadkich arytmii oraz w kontekście chorób wewnętrznych, jak również omówienie podstaw echokardiografii i innych metod diagnostycznych oraz terapeutycznych w kardiologii, z aspektami zaburzeń rytmu serca.

Podstawowym celem działalności SKN EKG jest rozwój umiejętności praktycznego postępowania lekarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania elektrokardiografii oraz przygotowywanie i realizacja projektów badawczych.

Działalność SKN EKG koncentruje się na wykonywaniu następujących aktywności naukowo-dydaktycznych: przedstawianie zagadnień związanych z elektrokardiografią i interpretacją elektrokardiogramów, zapoznanie studentów z wszczepialnymi sercowo-naczyniowymi urządzeniami elektronicznymi i podstawami ich działania, zaznajomienie studentów z rolą badań elektrofizjologicznych oraz zabiegów ablacji zaburzeń rytmu serca w kardiologii.

Studentów (niezależnie od roku studiów) zainteresowanych działalnością naukową w ramach SKN serdecznie zapraszamy do kontaktu pisząc na adres e-mail: pawel.matusik@uj.edu.pl.