Zajęcia dla studentów

Zgodnie z procedurą obowiązującą w Szpitalu Jana Pawła II studenci, przed zajęciami lub w pierwszym dniu zajęć, powinni się zapoznać z materiałami szkoleniowymi z zakresu BHP, ochrony danych osobowych i szkoleniem sanitarno-epidemiologicznym.

Wszystkie materiały szkoleniowe zostały umieszczone na naszej stronie internetowej https://www.szpitaljp2.krakow.pl/materialy-szkoleniowe/

Studenci  powinni również podpisać oświadczenie pobrane z naszej strony internetowej potwierdzające ten fakt.