Personel Kliniki Elektrokardiologii

 

Kierownik Kliniki :

prof. dr hab. med. Jacek Lelakowski (info)

specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

prof. dr hab. n. med. Jacek Lelakowski
   

 

Adiunkci :

dr n. med. Anna Rydlewska – specjalista kardiolog

dr hab. n. med. Paweł T. Matusik – specjalista kardiolog

dr hab. n. med. mgr inż. Andrzej Ząbek – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii


Personel Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii

Lekarze specjaliści

dr n. med. Jacek Bednarek – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

dr n. med. Krzysztof Boczar – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

lek. Tomasz Chyży – specjalista kardiolog

dr n. med. Agnieszka Czunko – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

lek. med. Marta Kacprzyk – specjalista kardiolog

dr n. med. Grzegorz Karkowski – specjalista kardiolog

dr n. med. Marcin Kuniewicz – specjalista kardiolog

dr n. med. Jakub Machejek – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

dr n. med. Andrzej Maziarz – specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii i chirurgii

lek. med. Remigiusz Noworolski – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

lek. med. Igor Tomala – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

lek. med. Mateusz Ulman – specjalista kardiolog

lek. med. Justyna Wojdyła – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii


Lekarze rezydenci

lek. med. Lan Nguyen Thi-Kostrz

lek. med. Adrian Stanek

lek. med. Piotr Strus


Pielęgniarki

mgr Katarzyna Burczak – Pielęgniarka oddziałowa

piel. dypl. Dorota Broś-Nagraba

piel. dypl. Magdalena Cygan

mgr Anna Głodowska

mgr Gabriela Kucharczyk

mgr Marta Konderak

mgr Tatiana Łukasik-Kidoń

lic. piel. Agata Marciniak

mgr Monika Miernik

mgr Ilona Sajdak 

lic. piel. Lucyna Tokaj

piel. dypl. Elżbieta Nowak

mgr Małgorzata Trzaskoś

mgr Karolina Ziemiańska

lic. piel. Jolanta Żmudzka-Rzepka

piel dypl. Jadwiga Śliwiak

mgr Patrycja Meres-Jarocha

lic. piel. Iwona Węgrzynowicz

mgr  Karolina Ostrowska


Technicy elektrokardiologii

tech. Paweł Kołacz – kierownik zespołu

tech. Izabela Kołodziejczyk

tech. Paulina Marszałek – Bryła

tech. Stanisław Poręba

tech. Artur Rams

tech. Patrycja Sarota

tech. Urszula Stożek

tech. Marcin Szeglowski

tech. Ewelina Thier


Rehabilitanci

mgr Jolanta Bigaj


Pozostały personel

Barbara Adamczyk – sanitariuszka

Katarzyna Boba – sekretarka

Danuta Mazur – sekretarka

Katarzyna Szot – sekretarka