prof. dr hab. n. med. Jacek Lelakowski

Kierownik Kliniki Elektrokardiologii

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    elektrokardiologia (elektrofizjologia, ablacje, elektrostymulacja, implantacja urządzeń CIEDs, elektrokardiografia, mechanizmy, etiologia i genetyka zaburzeń rytmu serca, farmakologia zaburzeń rytmu serca).

  • Bibliometria:

    Liczba publikacji: 351, Suma Impact Factor: 212,178 (w tym listy do red. i komentarze – IF: 13,291),  Suma punktów ministerialnych: 5531,000 (w tym listy do red. i komentarze – 202 pkt.), Liczba cytowań: 955 (887 bez autocytowań),  Współczynnik Hirscha: 12