Kontakt

Klinika Elektrokardiologii

Klinika Elektrokardiologii

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80

tel.: 12 614 23 81, 12 614 22 77, fax: 12 614 22 26

e-mailsekr_elkardio@szpitaljp2.krakow.pl